Juf Marjan Hemel neemt afscheid
slider placeholder
Na 22 jaar op De Wilhelminaschool is het tijd om te stoppen met mijn werk. Het waren 22 jaren waarin veel veranderingen plaats hebben gevonden. Ik ben begonnen in 1998 in groep 2, door ziekte van een andere collega moest ik al snel de hele groep draaien. We hadden toen nog een eigen gebouw met de groepen 1 en 2. In 1999 kwam Het Startblok als dependance erbij .Hier werden de buitenlandse kinderen opgevangen. Na het sluiten van het asielzoekerscentrum in Coevorden kwamen veel van deze leerlingen bij ons op De Wilhelminaschool. Dus er moesten veel aanpassingen worden gedaan in het onderwijs om deze kinderen goed te kunnen begeleiden. Er werden cursussen gevolgd op allerlei gebieden. En zoals het nu is kunnen we ons best een specialist noemen op het gebied van het begeleiden van NT2 kinderen.                                                                                                     Sinds 2014 zitten we samen met twee andere basisscholen in De Brede School Som. Het was voor ons allen een feest om nieuwe meubels uit te zoeken en de klaslokalen in te richten. Geen tocht ,geen wateroverlast meer.                                                                                                                          Twintig jaar heb ik groep 1/ 2 gedraaid. Ik vind vooral de spontaniteit van deze groepen erg leuk. En toen deed het digibord zijn intrede. Eerst maar een cursus volgen, want werken met zo’n bord, ja dat waren wij niet gewend . Wat een genot zo’n bord, vooral om een prentenboek in te scannen en dan een begrijpend luisteren les te geven. Samen met de kinderen van groep 2 de voorbereidingen doorlopen van groep 3. Het aankleden van het klaslokaal, daar kon ik me in uitleven. Werkjes verzinnen bij de thema’s, was ook een favoriete bezigheid van mij. Elke keer de juiste balans te zoeken tussen groep en leerstof, om alles uit een groep te kunnen halen.                                                                                                                  De laatste twee schooljaren heb ik me beziggehouden met het lesgeven aan de ouders in verband met de woordenschat. De lessen van het programma LOGO 3000 geef ik elke dinsdagochtend aan de ouders. Van deze lessen heb ik erg genoten, vooral ook het vertrouwen wat je van deze ouders krijgt. Heb ook veel geleerd van hun culturen. Ik wil mijn oudergroep hier erg voor bedanken. Het waren waardevolle uren met hun.                                                                                                                                  Ook gaan de ouders SAMEN met hun kinderen de woorden van LOGO 3000 oefenen op school. Hier is elke  morgen de gelegenheid voor tijdens de inloop. Elke maandagochtend kunnen de ouders van de kinderen van groep 3 de instructie volgen van een Veilig Leren Lezen les. Ze krijgen een map mee naar huis om thuis nog eens extra met hun kind te oefenen.                                                                             Dus saai is het nooit geweest op De Wilhelminaschool. Het was elk jaar weer een uitdaging, met veel leermomenten. Voor mij is de koek nu op. Ik ga lekker genieten van mijn twee kleinkinderen en mijn hobby schilderen.
Marjan Hemel

#jufwilhelmina #ouderkamer #taalontwikkeling #woordenschat #taalheld2019 #afscheid #pensioen #coevorden #jufmarjan