Het pedagogisch klimaat
slider placeholder
Op de Wilhelminaschool vinden we het belangrijk dat kinderen zich veilig voelen. Dit is belangrijk voor hun ontwikkeling, zowel sociaal-emotioneel als cognitief. Juf Anne is de gedragsspecialist op school en zij heeft de afgelopen jaren samen met alle juffen gewerkt aan een positief pedagogisch klimaat. Zo zorgen we rust in de school, door de kinderen buiten in de rij op te halen en mee te nemen naar de klas. Ieder kind wordt persoonlijk begroet door de juf en zo zien we al snel hoe het met ze gaat! Door de hele school hangen positieve regels en afspraken die regelmatig met de kinderen besproken worden. Minimaal drie keer per jaar voeren de juffen gesprekken met de kinderen en een aantal juffen zijn nu kindertalentenfluisteraar en voeren de Kindertalentenfluisteraargesprekken, waarbij de nadruk ligt op de dingen waar je blij van wordt en zodoende kunnen de juffen de talenten van kinderen zichtbaar maken. Talent is niet altijd iets waar je goed in bent, het is iets wat vanzelf gaat, waarbij je de tijd verliest als je ermee bezig bent. Op school vinden we het belangrijk dat kinderen sociale vaardigheden leren en willen we voorkomen dat er gepest wordt, dit doen we door wekelijks lessen te geven waarbij kinderen leren hoe ze moeten omgaan met hun eigen gevoelens, de gevoelens van anderen en hoe ze moeten omgaan in allerlei sociale situaties. Als laatste zijn we ervan overtuigd op de Wilhelminaschool dat we dit SAMEN met de ouders moeten doen: wij zijn een driehoek waarbij het kind centraal staat! #jufwilhelmina #basisschool #coevorden #pedagogischklimaat #veiligeschool #sociaal #emotioneel #samen #kindertalentenfluisteraar #kwinkopschool