Veilige sfeer
slider placeholder
Op de Wilhelminaschool vinden wij een veilig en positief pedagogisch klimaat onmisbaar. Op school maken we gebruik van positief opgestelde regels en afspraken. Zo zijn er schoolbrede regels, waaraan kinderen en volwassenen zich aan moeten houden. Deze regels zijn zichtbaar door de hele school en worden ook regelmatig besproken met de kinderen. Daarnaast maken we ook gebruik van groepsafspraken. Deze worden door de kinderen en de leerkrachten aan het begin van het schooljaar opgesteld en ‘ondertekend’. Daarnaast werken we ook structureel aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van onze kinderen. Hiervoor gebruiken we de methode Kwink, waarin sociaal-emotioneel leren, burgerschap en mediawijsheid centraal staat. Deze werkwijze, regels en afspraken zorgen voor duidelijkheid en structuur, waardoor er een veilige sfeer ontstaat waarin kinderen zich optimaal dúrven en kúnnen ontwikkelen. #jufwilhelmina #pedagogischklimaat #veiligeschool #sfeer #veiligheid #gedrag #kwink #sel