Het Taallokaal
slider placeholder
De drie openbare scholen in Coevorden komen met een nieuw initiatief in de vorm van ‘Het Taallokaal’ om taalachterstanden bij kinderen aan te pakken. De laatste jaren zijn er al grote stappen gemaakt en dat leidde zelfs dan ook tot landelijke erkenning. Met de komst van het Taallokaal wordt de aanwezig expertise nu nog breder ingezet. De Parkschool, De Buitenvree en de Wilhelminaschool vormen samen de scholengroep Coevorden en maken onderdeel uit van Onderwijsstichting Arcade. Laatstgenoemde school won vorig jaar de Drentse Taalheldenprijs en was zelfs landelijk genomineerd. “Dat was voor ons toen de kroon op het werk. Als school hebben we veel NT2-leerlingen. Dat zijn leerlingen met een andere thuistaal dan de Nederlandse taal”, vertelt gedragsspecialist Anne Kerssies. “Als leerkrachten liepen we er tegenaan dat het reguliere onderwijsaanbod niet voldoende was voor deze kinderen. Als school zijn wij ons hier toen verder in gaan verdiepen en hebben we in de loop der jaren een eigen onderwijsaanbod ontwikkeld voor deze doelgroep. Deze kennis en kunde willen we nu graag delen met de andere openbare scholen binnen Coevorden.” Maatschappelijke verantwoording De scholen pakken ook hun maatschappelijke verantwoording. “Het is bekend dat er in Coevorden en Drenthe in het algemeen veel kinderen zijn met een taalachterstand. Het zijn dan ook zeker niet alleen de allochtone kinderen die hieronder vallen. Wij hebben bewezen een goed onderwijsaanbod te hebben voor deze doelgroep en vinden het een taak van ons dat meer kinderen uit Coevorden hier van gaan profiteren.”  Tijdens het traject wordt er nauwkeurig gekeken of het programma van het Taallokaal werkt. “Dana Aalderink, onze logopedist, start met een observatie en een test. Ook kijkt ze naar de achtergrond thuis en dan met name het taalaanbod daar. Verder spelen de leerkrachten natuurlijk een belangrijke rol wat betreft de informatievoorziening. Als uiteindelijk de conclusie is dat het kind meer nodig heeft dan het reguliere aanbod, komt het in aanmerking voor deelname aan het Taallokaal en gaan we in gesprek met de ouders. We beginnen vervolgens met een nulmeting, waardoor we de effecten uiteindelijk ook goed kunnen meten en het programma kunnen bijstellen.” Spelenderwijs Dana Aalderink zelf vertelt wat ze tijdens de wekelijkse middag in het Taallokaal aanbiedt. “Ik bied zoveel mogelijk woordclusters aan en leer de kinderen hoe ze goede zinnen kunnen maken. Alles gebeurt spelenderwijs met bijvoorbeeld de poppenkast en handpop Mo. Laatstgenoemde is er altijd bij en dat zorgt voor een band. We zorgen dat het groepje klein is, waardoor ik veel persoonlijke aandacht kan geven. Op deze wijze kan ik ook goed omgaan met niveauverschillen.”  Er is nauw contact met ouders en leerkrachten. “Ik geef een uitgebreide terugkoppeling, zodat ze er ook thuis en op school mee verder kunnen. Op die manier proberen we het zoveel mogelijk terug te laten komen in het dagelijks functioneren. Het is ook voor mij een prachtige uitdaging. Wat is er nou leuker dan kinderen taalvaardig te maken en ze te leren hoe ze een boodschap kunnen overbrengen. Dat is wat ik doe en dat vind ik het leukst.”