Schoolfruit
Vanaf morgen start het schoolfruit weer. De kinderen hoeven alleen drinken mee te nemen.