Team wint taalprijs!
slider placeholder
De Wilhelminaschool is winnaar geworden van de Drentse Taalheldenprijs. Onder de noemer ‘Team Juf Wilhelmina’ was de school genomineerd in de categorie ‘begeleider’. Ook twee andere personen die betrokken zijn bij de school waren genomineerd. In de categorie ‘bruggenbouwer’ ging het hier om leerkracht Marjan Hemel en vrijwilligster Fosia Abdi. Beiden vielen uiteindelijk buiten de prijzen, maar kregen wel een eervolle vermelding. Op de Wilhelminaschool is de ‘Ouderkamer’ inmiddels een begrip. ‘Ouders krijgen hier taallessen die vergelijkbaar zijn met de lessen van hun eigen kinderen’, vertelt Gretha Assen namens de school. ‘Hier kunnen niet alleen ouders aan deelnemen van buitenlandse komaf, maar ook ouders die laaggeletterd zijn.’ Dat laatste is nog steeds een groot probleem en stond maandagavond centraal tijdens de start van de Nationale Week van de Alfabetisering. Er was een bijeenkomst georganiseerd door het ‘Bondgenootschap voor een geletterd Drenthe’. Slotstuk van de avond was de uitreiking van de ‘Taalheldenprijzen’. OORDEEL JURY ‘De juffen van de Wilhelminaschool helpen door het initiatief van de ‘Ouderkamer’ niet alleen met het oplossen van de problemen van nu, maar zorgen er ook voor dat de toekomst van ouders met een taalachterstand er een stuk rooskleuriger uit gaat zien’, was het oordeel van de jury. De prijs betekent een enorm waardering en stimulans voor de school, al werd vooral het belang voor de kinderen nogmaals benadrukt. ‘De school is belangrijk, maar nog belangrijker is de driehoek ‘ouder-kind-school’, legt directeur Tieny Boerma uit. ‘Uiteindelijk doen we het allemaal voor het kind zodat die verder komt in de maatschappij. Door de ouders beter te leren lezen en schrijven kunnen ze hun eigen kinderen beter voorbereiden op de toekomst. Als school zijn we natuurlijk enorm trots dat we deze prijs in ontvangst mogen nemen. Het is hopelijk een aanzet tot nog meer. ’ Om dat laatste te kunnen bereiken is meer nodig dan de inzet van de juffen en vrijwilligers. ‘Om uit te kunnen breiden hebben we eerst extra financiële armslag nodig. Dat is voor ons een grote uitdaging. Door deze waardering hopen we dat te kunnen bereiken.’ MEER NOMINATIES Initiatiefnemer van de ‘Ouderkamer’ Marjan Hemel was ook genomineerd in de categorie ‘cursist’. Marjan is de eerste die dit in Coevorden heeft opgestart. Het traject heet het ‘Ei van Columbus’ en Logo 3000 maakt hier onderdeel van uit. De gemeente Coevorden heeft dat laatste ook opgepakt. Het is een woordenschatprogramma dat is ontwikkeld door de Universiteit van Amsterdam. Inmiddels werken bijna alle scholen en kinderopvangorganisaties in de gemeente hiermee. ‘Zo groot en zo goed als op de Wilhelminaschool zie je het echter bijna nog nergens’, vertelt Claudia Doek namens de gemeente. In dezelfde categorie was ook Fosia Abdi als vrijwilligster bij de Bredeschool SOM genomineerd. Ze staat volgens de jury als sleutelfiguur middenin zowel de Nederlandse als Somalische maatschappij. Uiteindelijk bleef het voor beiden bij een eervolle vermelding, maar de waardering is er niet minder om!