Welkom op onze geweldige school, de Wilhelminaschool, gesitueerd in de Bredeschool SOM. We zijn een reguliere basisschool waar een gedreven team onderwijs op maat biedt aan leerlingen verdeeld over vier combinatiegroepen. Ons motto is: ‘Gelijke kansen door verschil te maken!’ 
We starten dagelijks met een ontbijt op school, om onze leerlingen een optimale start van de dag te bieden. Tevens we geven onze leerlingen niet alleen onderwijs, ook de ouders kunnen hiervan profiteren tijdens de wekelijkse Ouderkamer.  We nemen veel tijd voor gesprekken over onze leerlingen, gaan met ouders kijken op een andere school, leggen uit hoe ons onderwijssysteem werkt, al dan niet met de hulp van een tolk. We zijn ons als team gaan verdiepen in Cultuursensitief werken en hebben ons hierin laten scholen. De ouderbetrokkenheid willen we gaan vergroten door te starten met een Ouderbijeenkomst in april waarin we van beide kanten onze verwachtingen helder willen krijgen en hierover het gesprek tussen team en ouders aangaan.  
We zetten onze deuren na schooltijd open voor onze leerlingen om op school huiswerk te maken, omdat het thuis wat lastiger gaat zonder de juiste hulpmiddelen. De Rijke Schooldag is in maart 2024 gestart voor de hele Bredeschool, en we denken dat we hiermee onze leerlingen een nóg eerlijker kans in de maatschappij kunnen bieden. Maar bovenal zijn we een school die probeert de andere cultuur te begrijpen en te respecteren, zijn we ons zeer bewust van de uitdagingen waar onze gezinnen mee te maken hebben. Daarom streven we naar Traumasensitief Onderwijs. Als professioneel team zijn we kritisch op ons onderwijs en willen we ons ieder jaar, ieder dag, weer voor de volle 100 % inzetten om onze leerlingen de beste kansen in de maatschappij te bieden.