Waar wij voor staan


Kernwaarden openbaar onderwijs
Arcade
School
 

 

School


Missie Wilhelminaschool

De Wilhelminaschool is een geweldige school waar traumasensitief en talentgedreven onderwijs centraal staat om onze kinderen, samen met ouders, een top-ontwikkeling te bieden. 
 
Inleiding

De Wilhelminaschool is een Kindertalentenfluisteraarschool met  expertise op het gebied van Nederlands als Tweede Taal en Taalontwikkeling. Daarnaast zijn wij ons bewust van de diverse culturele verschillen en werken we Traumasensitief.
De doelen die nagestreefd worden zijn:   
Visie op het leren
   
Pedagogisch klimaat
   
Kernwaarden

Veiligheid
(Zelf)vertrouwen 
Ieder kind wordt gezien 
Talent 
Toegewijd en betrokken 
Ambitieus 
Voelbare rust