Kwaliteit van ons onderwijs


Doelen en resultaten van ons onderwijs
Sociale ontwikkeling leerlingen
Ontwikkeling personeel
Burgerschap
Invulling van ons onderwijs
Lesuren
Onderwijstijd per vakgebied
 

Burgerschap


Arcade


Burgerschapsonderwijs is op alle scholen van Arcade onderdeel van het curriculum. Wij vinden het belangrijk dat we in ons onderwijs aandacht besteden aan de voorbereiding van onze leerlingen op de samenleving. Dit houdt in dat we onze leerlingen sociale vaardigheden en omgangsregels leren, maar ook vaardigheden over de maatschappelijke dimensie, zoals diversiteit en democratie.  
In Nederland leven veel verschillende groepen mensen naast en met elkaar. Er zijn verschillen in levensstijl, religie, afkomst, regio, voetbalclub enzovoort. Actief burgerschap betekent de bereidheid en het vermogen om een actieve bijdrage te leveren aan onze samenleving. Aspecten van burgerschap kunnen aan bod komen in een vak of leergebied dat inhoudelijk aansluit bij deze thematiek. Ook kunnen schoolbreed onderwerpen worden uitgewerkt, waarbij in alle groepen aandacht voor het thema is.  
 

Onze school


Op de Wilhelminaschool werken wij aan een veilige school met een prettige sfeer waarin iedereen zich gezien en gehoord voelt. De sfeer en de omgeving waarin een kind opgroeit en leert is van groot belang om jezelf optimaal te kunnen ontplooien tot een volwaardig mens.
Daarom streven wij naar een warme, veilige omgeving waarbinnen de leerlingen hun eigenwaarde kunnen ontwikkelen. Zo lang je respect houdt voor de ander. Of dat nou een leerling, een leerkracht of een ouder is. Wij koesteren die warmte omdat we zien wat die doet. Daarom zijn we erop gespitst om wat kilte kan brengen, te voorkomen of eraan te werken. Wat er gebeurt bespreken we en de problemen lossen we samen op.
Burgerschapsvorming wordt bij ons op school deels als een apart vak gegeven. Kwink voor burgerschap en het wordt geïntegreerd binnen ons lesaanbod van Blink Wereld. De verschillende culturele achtergronden in de groep zijn bijvoorbeeld al een mooie aanleiding voor gesprekken in de dagelijkse praktijk.