Ouders en school


Arcade
Onze school
Inrichting van ons ouderbeleid
Gescheiden ouders/voogdij
Klachtenregeling
Veiligheidsbeleid
Meldcode kindermishandeling
Vrijwillige ouderbijdrage
Schoolverzekering
Verzuimprotocol
AVG
 

Onze school


Op de Wilhelminaschool willen wij samen met u,  het beste uit uw kind te halen. Daarvoor is een goede relatie tussen leerkracht, ouders en kind een voorwaarde. Wij nemen uw kinderen serieus en we willen dat ze zich prettig voelen op school. U als ouder kunt hierbij helpen door er voor te zorgen dat ze fit, gevoed en op tijd op school komen. Van de leerkrachten krijgt uw kind gerichte aandacht om zo goed mogelijk op school te kunnen functioneren.
Ouderbetrokkenheid is de betrokkenheid van ouders bij de opvoeding en het onderwijs van hun kind, zowel thuis als op school. Ouders en school hebben hierbij een gedeelde verantwoordelijkheid en daardoor ook diverse raakvlakken.