Organisatie intern en extern


Onderwijsstichting Arcade
Scholengroep
School
De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
De Medezeggenschapsraad (MR)
Ouderraad
Kinderopvang
Samenwerkingsverband Passend onderwijs Veld Vaart & Vecht
Jeugdgezondheidszorg
Verzuim, leerplicht en verlofaanvragen
Schorsing en verwijdering
Inspectie van het onderwijs
 

Scholengroep


Samen met o.b.s. Buitenvree en de Wilhelminaschool vormt onze school een scholengroep.  
We vormen gezamenlijk één MT. We kunnen van elkaar leren, we versterken elkaar en maken gebruikmaken van elkaars expertise.