Overige informatie


Aanmelden/inschrijven
Vakantierooster
Ziekmelden
Lesuitval
Chromebooks
Schoolregels
Gedrag en afspraken buiten school
Hoofdluisbeleid
Gym
Omgang internet en sociale media
 

Ziekmelden


Als uw kind ziek is, kan het niet naar school. We verwachten dat u dit voor schooltijd meldt, zo niet dan wordt u rond 9 uur gebeld, want wij willen graag weten waarom uw kind afwezig is.
Het is daarom nodig  dat u ons steeds op de hoogte houdt van het eerste en het tweede telefoonnummer waar u of iemand door u aangewezen bereikbaar is.
Bij ongeoorloofd verzuim van twee dagen of langer wordt de leerplichtambtenaar op de hoogte gesteld.