Overige informatie


Aanmelden/inschrijven
Vakantierooster
Ziekmelden
Lesuitval
Chromebooks
Schoolregels
Gedrag en afspraken buiten school
Hoofdluisbeleid
Gym
Omgang internet en sociale media
 

Gym


We hebben een vakdocent gym die de toestellessen gaat verzorgen. Onno van der Honig zal deze lessen op maandagmorgen gaan geven aan groep 1 t/ m 8. en op vrijdag aan de groepen 5 t/m 8. 
Wilt u uw kind gymkleding, schoenen en een washandje meegeven op de dagen dat ze gym hebben? Als een kind geen gymkleding mee heeft, kan het niet meedoen met de les.